SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 35. Četvrtak, 27. listopada 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

141.

Na temelju članka 13. stavka 1. podstavka 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske žujpanije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština je na 25. sjednici od 27. listopada 2011. godine donijela

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije za 2011. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2011. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici održanoj 7. listopada 2011. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-31

Rijeka, 27. listopada 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=745&mjesto=00001&odluka=141
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr