SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09), članka 51. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 35/09) i članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Općine Lopar, Klasa: 023-03/09-02/01, Urbroj: 2169/02-02/09-01 od dana 21. prosinca 2009. godine, Načelnik Općine Lopar dana 30. svibnja 2011. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Savjeta potrošača
javnih usluga Općine Lopar

I.

Razrješuju se dužnosti članova Savjeta potrošača javnih usluga Općine Lopar:

1. Ivan Škapul iz Lopara, Lopar 470a, predsjednik

2. Paripović Marko, predstavnik udruge potrošača Potrošački centar, član

3. Biljana Poljak Jakuc iz Raba, Supetarska Draga 187, član.

II.

Za članove Savjeta potrošača javnih usluga Općine Lopar imenuju se.

1. Dominik Paparić iz Lopara, Lopar 457, OIB: 81546895031, predsjednik

2. Paripović Marko, predstavnik udruge potrošača Potrošački centar, OIB: 768057628096, član

3. Nenad Rukavina iz Lopara, Lopar 136, OIB: 61279977816, član

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-03/11-02/01

Ur. broj: 2169/02-02/09-01

Lopar, 30. svibnja 2011.

Načelnik

Alen Andreškić, dipl. oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr