SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 23. Subota, 30. srpnja 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 27. srpnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 2. Odluke o naknadi za razvoj Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 56/10) te isti ima glasiti:

»Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj radi izgradnje komunalnih građevina javne odvodnje.

Naknada za razvoj koristi se za financiranje:

1. sanacija crpnih (prepumpnih) stanica CS1, CS2, CS3 CS4 i CS5

2. razvoj lokalne mreže javne odvodnje

3. projektna dokumentacija za dogradnju i sanaciju pročišćivača Kaštelina

4. projektiranje javne odvodnje odlagališta Sorinj te poluotoka Sorinj.«

Članak 2.

U preostalom dijelu Odluka o naknadi za razvoj Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/10) ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-17

Lopar, 27. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=733&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr