SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 17. Subota, 11. lipnja 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

19.

Temeljem članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09) te Zaključka Načelnika Općine Lopar, KLASA: 350-02/11- 02/01, UR. BROJ: 2169/02-02/11-01, od 1. lipnja 2011. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar

OBJAVLJUJE
da dana 21. lipnja 2011. godine započinje,
a dana 29. lipnja 2011. godine završava

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE LOPAR

1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu PPUO Lopar odnosi se na promjene predložene u prvoj javnoj raspravi, a provest će se u trajanju od 21. lipnja 2011. godine do 29. lipnja 2011. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog PPUO Lopar biti će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Lopar na adresi Lopar 289a, 51281 Lopar, svakim radnim danom (osim subote) u vremenu od 9 do 12 sati.

Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga PPUO Lopar te sažetak za javnost.

3. Javno izlaganje Prijedloga PPUO Lopara u postupku ponovne javne rasprave održat će se u Vijećnici Općine Lopar, Lopar 289a, 51281 Lopar, dana 27. lipnja 2011. godine (ponedjeljak) s početkom u 12 sati.

4. Nova pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog PPUO Lopar mogu se u postupku ponovne javne rasprave podnositi samo u svezi s izmjenama nastalim uslijed prihvaćenih primjedbi i prijedloga u prvoj javnoj raspravi, a zaprimaju se do zaključno 29. lipnja 2011. godine.

5. Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani, udruge i vlasnici nekretnina (sudionici u javnoj raspravi) daju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog PPUO Lopar na sljedeći način:

- Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog PPUO Lopar do zaključno 29. lipnja 2011. godine.

- Građani i udruge imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog PPUO Lopar, imaju pravo postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog PPUO Lopar na mjestu javnog uvida, mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku trajanja javne rasprave. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Pisana očitovanja te prijedlozi i primjedbe dostavljaju se na adresu: Općina Lopar, Lopar 289a, 51281 Lopar.

Klasa: 350-02/11-05/03

Ur. broj: 2169/02-05/11-02

Lopar, 10. lipnja 2011.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=727&mjesto=51281&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr