SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine« broj 38/09), članka 14. Statuta Centra za kulturu Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 9/11), te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko Vijeće Općine

Lopar na 22. sjednici održanoj 30. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja ustanove u kulturi Centra
za kulturu Lopar

I.

Temeljem provedenog Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Lopar u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, ravnateljem Centra za kulturu Lopar imenuje se Sandra Paparić iz Lopar, Lopar 457, 51281 Lopar, OIB: 27116587020.

II.

Ravnatelj počinje s radom danom sklapanja Ugovora o radu.

Ugovor o radu sklapa se sa probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

III.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

IV.

Ravnatelj je dužan obavljati djelatnosti Centra za kulturu sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se predmetna djelatnost regulira.

V.

Sva prava i obveze ravnatelja Centra za kulturu utvrditi će se Ugovorom o radu koji će se sklopiti između imenovanog Ravnatelja i Osnivača (Općina Lopar).

Ovlašćuje se Načelnik Općine Lopar da u ime Osnivača sklopi predmetni Ugovor o radu.

VI.

Ova Odluka dostavlja se izabranom kandidatu.

VII.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se osoba koja je podnijela prijavu na Natječaj upućuje na pokretanje upravnog spora podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o izboru.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-16

Lopar, 30. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=726&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr