SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 10. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01), članka 8. stavak 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«

I.

Općina Dobrinj donosi Odluku o udruživanju i prihvaća Sporazum o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«, u skladu s LEADER konceptom EU.

II.

Ovlašćuje se načelnik Neven Komadina, da u ime Općine Dobrinj potpiše Sporazum o osnivanju Udruge »Bjeloglavi sup«.

III.

Neven Komadina, imenuje se za predstavnika Općine Dobrinj u Skupštini Udruge iz točke I. i II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-29/13

Ur. broj: 2142-04-01-11-3

Dobrinj, 31. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=722&mjesto=51514&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr