SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/ 08, 43/09 i 11/10) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lopar, a u svezi:

- djelovanja sportskih klubova i udruga

- stručnog rada u sportu

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

- poticanje i promicanje sporta

- sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

- materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta

- izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.749.00,00 kn, a u skladu s dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2011. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Lopar do 31. svibnja 2012. godine.

Članak 6.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. ožujka 2012. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-06

Lopar, 28. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

* Tablica javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2011. godinu

 

Program javnih potreba Općine Lopar u sp  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51281&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr