SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

11.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2011. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju
Proračuna Općine Lopar

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Lopar za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/10, u daljnjem tekstu: Odluka) iza članka 17. dodaje se glava ZADUŽIVANJE I JAMSTVA te članak 18. koji glasi:

»Općina se može zadužiti za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Općina će se u 2011. godini zadužiti dugoročno za iznos od 3.000.000,00 (slovima: trimilijuna kuna.)«

Članak 2.

Članci 18. i 19. Odluke postaju članci 19. i 20.

U preostalom dijelu Odluka ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lopar stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-10

Lopar, 28. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr