SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 5. Petak, 25. veljače 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

2.

Na temelju članka 19. stavak 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 103/03, 44/06, 79/07 i 123/ 10) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski Oleg Butković, dipl.ing dana 2. veljače 2011. godine donio je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 34/01, 1/02, 10/03, 24/03, 34/03, 38/06 i 5/07) u članku 6. briše se stavka 3.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- stalna pomoć,«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. briše se točka 4.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. briše se točka 3.

Članak 5.

U članku 11. brišu se riječi », ali uz obveznu odluku Socijalnog vijeća«.

Članak 6.

U članku 20. stavak 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 7.

U naslovu »IV PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI« briše se podnaslov

»3. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ IZRAVNO KORISNIKU« i članak 21.

Članak 8.

U članku 24. stavak 1. briše se točka c).

Članak 9.

U članku 33. stavku 2. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim odredbi članka 3. i članka 8. ove Odluke koje stupaju na snagu od 1. srpnja 2011. godine.

Klasa: 550-01/06-01/10

Ur. broj: 2107/02-04-11-15

Novi Vinodolski, 2. veljače 2011.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=715&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr