SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

145.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 4. stavak 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i članka 52., točke 25., Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 7. prosinca 2009. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Primorsko-goranske županije za 2010. godinu

Članak 1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2010. godinu odnosi se na:

1. plan upravljanja koji se odnosi na granice pomorskoga dobra

2. plan upravljanja pomorskim dobrom

3. upravljanje koncesioniranjem lučkog i izvanlučkog područja

Članak 2.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2010. godinu za pomorsko dobro i pomorski promet predviđena su sredstva u iznosu od 10.190.000,00 kuna.

I. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM KOJI SE ODNOSI NA UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom odnosi se na utvrđivanje granica pomorskog dobra u Primorsko- goranskoj županiji za 2010. godinu (dalje u tekstu Plan).

Članak 4.

Sastavni dio Plana obuhvaća:

a) Nove lokacije

 

*tablica se nalazi na dnu stranice*

b) Nove katastarske izmjere (za one katastarske općine za koje je postupak u nadležnosti Državne geodetske uprave došao u fazu u kojoj je moguće utvrđivati granicu pomorskog dobra),

c) Izrada parcelacijskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra koje budu donesene tijekom 2010. godine, a za koje je podnositelj zahtjeva bila Primorsko- goranska županija, kao i obavljanje ostalih geodetskih usluga,

d) Ažuriranje i dopuna GIS-a pomorskog dobra.

II. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 5.

Plan upravljanja pomorskim dobrom koji se odnosi na upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća planirane prihode i rashode u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2010. godinu.

Članak 6.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu predviđaju se u iznosu od 8.100.000,00 kuna i to:

. 5.600,000,00 kuna od naknada za koncesije na

pomorskom dobru,

. 2.500.000,00 kuna od naknada za upotrebu

pomorskog dobra koju plaćaju

vlasnici brodica i jahti.

Članak 7.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu za ulaganja na pomorskom dobru predviđaju se u ukupnom iznosu od 10.190.000,00 kuna i to:

. 5.990.000,00 kuna za održavanje lučke podgradnje,

. 1.410.000,00 kuna za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom,

. 768.000,00 kuna za utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra,

. 2.651,000,00 kuna za rad Stožera operativnog centra za zaštitu mora, morske obale i okoliša, za evidenciju korisnika, vrednovanje pomorskog dobra, za uspostavu cjelovitog koncesijskog sustava, za transgraničnu suradnju te za poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama.

Sredstva će biti ulagana u pomorsko dobro u izvanrednom održavanju sukladno članku 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 8.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro na lučkim i izvanlučkim područjima u Primorsko-goranskoj županiji za 2010. godinu temeljit će se na:

. zahtjevima županijskih lučkih uprava,

. zahtjevima gradova i općina Primorsko-goranske županije.

Kriteriji prihvaćanja zahtjeva u Plan ulaganja su sljedeći:

. rješenje Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava,

. razina tehničke dokumentacije,

. spremnost sufinanciranja jedinica lokalne samouprave,

. stupanj izvršenosti pripremnih radova,

. sigurnost plovidbe,

. sigurnost putnika, odnosno korisnika pomorskog dobra.

Članak 9.

Raspored sredstava na krajnjeg korisnika vršit će se zaključkom Župana Primorsko-goranske županije tijekom 2010. godine.

III. UPRAVLJANJE KONCESIONIRANJEM LUČKOG I IZVANLUČKOG PODRUČJA

Članak 10.

Planira se koncesionirati sljedeće pomorsko dobro:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 11.

Za provođenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2010. godinu sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije na pozicijama 70 02 - Pomorsko dobro i pomorski promet.

Članak 12.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko- goranske županije za 2010. godinu zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 022-04/09-07-27

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-17

Rijeka, 7. prosinca 2009.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=644&mjesto=00001&odluka=145
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr