SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
OPĆINA MATULJI
48

48.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), Općinski načelnik donosi

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Matulji za 2009. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji tijekom 2009. godine.

II.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji zaposleno je 11 službenika.

III.

Utvrđuje se potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2009. godinu:

- VSS 3 službenika

- VŠS 3 službenika

- SSS 5 službenika

IV.

U 2009. godini planira se prijam u službu dva vježbenika na određeno vrijeme i to jedan vježbenik srednje stručne spreme upravnog smjera i vježbenik visoke stručne spreme pravnog usmjerenja.

V.

Plan prijma u službu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 100-01/09-01/3

Ur. broj: 2156-04/09-01

Matulji, 28. listopada 2009.

Općinski načelnik
Općine Matulji
Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=51211&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr