SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
48

125.

Na temelju članka 112. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08), članka 48. stavak 2. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 65. stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 5. sjednici 28. listopada 2009. godine donijela je

ODLUKU
o odricanju od prava prvokupa nekretnina koje se
nalaze unutar Parka prirode »Učka«

I.

Primorsko-goranska županija odriče se prava prvokupa nekretnina koje se nalazi unutar Parka prirode »Učka«, a u naravi to je:

o k.č. 2895/2 BIODISK LIVADA, SPORTSKO- REKREACIJSKI CENTAR »UČKA« od 180 m2 upisane u zk.ul. 1350 k.o. Oprić

o GRČ. 194 KUĆA SA DVORIŠTEM BR. 187 od 1170 m2 upisana u zk.ul. 484 k.o. Poljane

o k.č. 81/2 ŠUMA od 12544 m2 upisana u zk.ul. 484 k.o. Poljane

o k.č. 81/3 ŠUMA od 4233 m2 upisana u zk.ul. 484 k.o. Poljane

o k.č. 85/8 ŠUMA od 2088 m2 upisana u zk.ul. 484 k.o. Poljane

o k.č. 85/9 ŠUMA od 14150 m2 upisana u zk.ul. 484 k.o. Poljane

o k.č. 90/1 LIVADA, ŠUMA I NATKRIVENO BOĆALIŠTE od 18114 m2 upisane u zk.ul. 484 k.o. Poljane

o k.č. 90/2 DVORIŠTE od 2980 m2 upisano u zk.ul. 484 k.o. Poljane

o k.č. 90/3 TRAFOSTANICA od 190 m2 upisana u zk.ul. 484 k.o. Poljane

Ponudu je dostavila tvrtka VLADIMIR GORTAN d.d. iz Pazina, Dinka Trinajstića 10

II.

Kupoprodajna cijena za nekretnine iz točke 1. ove Odluke iznosi 1.950.000,00 e.

III.

Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji ponuditelj je dužan kopiju Ugovora dostaviti Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i opće poslove.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/8

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-15

Rijeka, 28. listopada 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=00001&odluka=125
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr