SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 44. Četvrtak, 29. listopada 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
48

124.

Na temelju članka 29. stavak 7. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05 i 75/09), članka 10. stavak 1. Upustva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 43/06) i članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština je na 5. sjednici 28. listopada 2009., a na prijedlog Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj«, donijela

ODLUKU
o davanju u zakup zajedničkog lovišta
broj VIII/104 »Veli Lošinj«

Članak 1.

Zajedničko lovište broj VIII/104 »Veli Lošinj« daje se u zakup Lovačkom društvu »Vepar« iz Njivica, Gromačine 5 (u daljnjem tekstu: Lovozakupnik).

Članak 2.

Lovište iz članka 1. ove Odluke daje se Lovozakupniku u zakup na razdoblje od deset (10) lovnih godina, počevši od dana sklapanja ugovora o zakupu lovišta (u daljnjem tekstu: ugovor).

Lovozakupnina iznosi 5.000,00 kuna godišnje.

Jamčevina koju je položio Lovozakupnik u iznosu od 2.500,00 kuna uračunava se u lovozakupninu za prvu lovnu godinu.

Članak 3.

Ugovor s Lovozakupnikom sklopit će Župan Primorsko- goranske županije najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Prije sklapanja ugovora Lovozakupnik je dužan dostaviti jamstvo banke ili mjenicu s avalom svoje banke u iznosu godišnje lovozakupnine, a svake sljedeće godine isto je dužan osigurati najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

Nakon sklapanja ugovora Lovozakupnik je dužan:

- od Ministarstva kulture - Uprava za zaštitu prirode, ishoditi uvjete zaštite prirode i iste ugraditi u lovnogospodarsku osnovu;

- u roku od 90 dana, uz odobrenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, donijeti lovnogospodarsku osnovu.

Članak 5.

Lovozakupnik se obvezuje izvršiti izlov divljači koja od prirode ne obitava na otoku u roku od dvije (2) godine od dana odobrenja lovnogospodarske osnove.

Članak 6.

Ako Lovozakupnik odustane od sklapanja ugovora ili ne donese lovnogospodarsku osnovu u roku iz članka 4. stavak 2. podstavak 2. ove Odluke Županija će raspisati javni natječaj, a Lovozakupnik nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 7.

Lovozakupnina se plaća tako da se najkasnije do 1. ožujka tekuće godine uplati u Proračun Županije 50% iznosa godišnje lovozakupnine za iduću lovnu godinu, a preostali iznos lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, za prvu lovnu godinu 50% iznosa godišnje lovozakupnine Lovozakupnik je dužan uplatiti najkasnije u roku od 15 dana od sklapanja ugovora.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/8

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-13

Rijeka, 28. listopada 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=638&mjesto=00001&odluka=124
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr