SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 39. Petak, 25. rujna 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

113.

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 4. sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o utvrđivanju nadležnosti za davanje prethodne
suglasnosti na statute ustanova osnovnog i srednjeg
školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o utvrđivanju nadležnosti za davanje prethodne suglasnosti na statute ustanova osnovnog i srednjeg

školstva čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 20/05), iza glave I. dodaje se glava Ia). koja glasi:

»Ia).

Stupanjem na snagu Odluke o osnivanju Osnovne škole Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 20/05) Primorsko- goranska županija postala je osnivač Osnovne škole Kostrena.«

II.

Glava II. mijenja se i glasi:

»II.

Prethodnu suglasnost na statute te izmjene i dopune Statuta ustanova iz glave I. i Ia). ove Odluke daje Župan.«

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/7

Ur. broj: 2170/01-05-01/5-9-42

Rijeka, 24. rujna 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=633&mjesto=00001&odluka=113
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr