SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

82.

Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije
u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se predstavnici Primorsko- goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija.

Članak 2.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija imenuju se:

1. Zlatko Komadina, župan

2. Marinko Dumanić, predsjednik Županijske skupštine

3. Ingo Kamenar, potpredsjednik Županijske skupštine

Za zamjenike predstavnika iz stavka 1. ovog članka imenuju se

1. dr. sc. Vidoje Vujić, zamjenik župana

2. Željko Plazonić, potpredsjednik Županijske skupštine

3. Nada Turina - Đurić, zamjenica župana

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-51

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr