SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

81.

Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici od 15. srpnja 2009. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj
VIII/104 »Veli Lošinj«

I.

Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/ 104 »Veli Lošinj« (u daljnjem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:

1. Berislav Tulić, pročelnik Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, predsjednik,

2. Đurđica Šimičić, članica Županijske skupštine, članica,

3. Željko Brajdić, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, član,

4. Gari Capelli, gradonačelnik Grada Malog Lošinja, član,

5. Josip Malnar, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, član.

Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

1. Mladen Brajan, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

2. Dalibor Šoštarić, v.d. ravnatelja Centra za brdsko planinsku poljoprivredu,

3. Marko Modrić, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

4. Kristijan Jurjako, gradonačelnik Grada Cresa,

5. Mirela Ahmetović, Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana.

Zamjenici članova sudjeluju u radu Komisije u slučaju spriječenosti pojedinog člana Komisije.

II.

Zadaci Komisije su sljedeći:

- raspisuje i provodi javni natječaj za davanje zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj« u zakup;

- dostavlja Županijskoj skupštini izvješće o svom radu i predlaže odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj«.

Komisija provodi postupak sukladno Uputstvu za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 43/06).

III.

Komisija odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Komisije, a odluke donosi većinom glasova svih članova ukoliko je sjednici nazočna većina članova Komisije.

O radnoj sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi odnosno zamjenici članova Komisije.

IV.

Članu Komisije ili zamjeniku člana kada mijenja člana Komisije za nazočnost sjednici pripada neto naknada u visini dnevnice za službena putovanja koja se priznaje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

V.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

VI.

Komisija prestaje s radom nakon što Županijska skupština donese odluku iz točke II. podstavak 2. ove Odluke.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se vam snage Odluka o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinju« (»Službene novine« broj 35/ 08).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-49

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=00001&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr