SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
GRAD KRK
12

9.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), članka 21. i 36. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01) i članka 5. i 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 21/02 i 21/06), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 8. lipnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Mandatne komisije

I.

U Mandatnu komisiju izabrani su:

1. BRUNO VLAHINIĆ, za predsjednika,

2. JOSIP MRAKOVČIĆ, za člana i

3. RADOVAN KOSIĆ, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/09-01/5

Ur. broj: 2142/01-01-09-2

Krk, 8. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjedavajuća sjednice
Gradskog vijeća
Vera Pajalić, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=617&mjesto=51500&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr