SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 20. Petak, 29. svibnja 2009.
GRAD KRK
12

7.

Na temelju članka 7. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite

Članak 1.

Ovom Odlukom se ustrojavaju postrojbe civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Postrojbe) kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojbe na razini Grada Krka su postrojbe civilne zaštite opće namjene koje u svom sastavu imaju tri skupine, a ukupna veličina tima je 33 pripadnika.

Članak 3.

Postrojbe će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga.

Mobilizaciju postrojbi obavlja Područni ured Rijeka, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a po nalogu gradonačelnika.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje postrojbi osiguravaju se u Proračunu Grada Krka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/09-01/1

Ur. broj: 2142/01-02-09-3

Krk, 9. travnja 2009.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog poglavarstva

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=614&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr