SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

36.

Na temelju članka 28. točka 15. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« 22/01, 10/06, 16/06 pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 9. travnja 2009. godine, donijela je

ODLUKU
o pokretanju aktivnosti u vezi s kupnjom zgrade
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

I.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija pokreće aktivnosti u vezi s kupnjom zgrade u kojoj se nalazi sjedište Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (U daljnjem tekstu: Građevinski fakultet).

II.

Vlasnik zgrade iz točke I. ove Odluke je Građevinski fakultet, a nalazi se na adresi Viktora Cara Emina 5, Rijeka.

Zgrada je izgrađena na k.č.br. 1102/1, Građevinski fakultet i dvorište, površine 2030 m2, i na k.č.br. 1102/6 dvorište, površine 99 m2, sve upisano u zk. ul. 5162, K.O. Rijeka. Nekretnina se nalazi u zoni zaštite registrirane urbanističke cjeline grada Rijeke, upisane u registar nepokretnih spomenika kulture.

Urbanističkim je uvjetima utvrđeno da se zgrada može koristiti samo za namjenu obrazovanja.

III.

Primorsko-goranska županija iskazuje interes za kupnjom zgrade, i to za potrebe Medicinske škole u Rijeci.

IV.

Daje se prethodna suglasnost za zaduživanje Županije uzimanjem bankovnog kredita, a radi kupnje zgrade iz točke I. ove Odluke.

Iznos kojim bi Županija otkupila zgradu Građevinskog fakulteta predstavljao bi udio Županije u daljnjoj izgradnji Sveučilišnog kampusa, a posebno u sufinanciranju izgradnje smještajnih kapaciteta za studente.

V.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije da u ime Primorsko-goranske županije podnese ponudu na natječaj za prodaju zgrade i dvorišta Građevinskog fakulteta, te da putem nadležnih upravnih tijela vodi daljnje aktivnosti vezane uz kupnju zgrade.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/09-02/32

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 9. travnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=609&mjesto=00001&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr