SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 8. Petak, 13. ožujka 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04), članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 2/05) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Kulturnog vijeća
Primorsko-goranske županije

I.

Za članove Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije imenuju se:

1. Ljubomir Stefanović

2. Ranko Starac

3. mr. sc. Daina Glavočić

4. Branko Lenić

5. Darko Đekić

6. Marijan Orešković

7. Vedrana Balen Spinčić

8. Marija Šegota - Novak

9. Dejan Durić

II.

Mandat članovima Vijeća traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-02/21

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-3

Rijeka, 12. ožujka 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=602&mjesto=00001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr