SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

30.

Na temelju članka 10., stavak 4. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. studenoga 2008. godine donosi

ODLUKU
o javno prometnim površinama za prodaju
robe u trgovini na malo izvan prodavaonice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se javne površine u Općini Čavle na kojima se može odvijati prodaja robe u trgovinama na malo izvan prodavaonice i to na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, putem kioska, automata te prigodna prodaja (sajmovi, manifestacije i slično).

Članak 2.

Prodaja robe na malo izvan prodavaonica može se obavljati na lokacijama koje imaju pristup s javne površine.

Utvrđuju se lokacije za prodaju robe iz članka 1. ove Odluke na području Općine Čavle, kako slijedi:

- ČAVLE - okoliš Doma Čavle

- CERNIK - okoliš BK Cernik

- okoliš čitaonice Cernik

- MAVRINCI - javna površina

»RAVAN«

- BUZDOHANJ - okoliš boćarske dvorane

HRASTENICA

- groblje Cernik

- GROBNIK - groblje Grobnik

- parkiralište ispod Kaštela

i pristupna cesta za

Kaštel

- Kaštel Grobnik sa

okolišom

- ZASTENICE - okoliš BK Zastenice

- SOBOLI - parkirališni prostor kod

spomen-

obilježja Podhumskih

žrtava

- PODRVANJ-PODČUDNIĆ - parkiralište i okoliš kod

BK Krenovac.

Članak 3.

Uvjeti, način i postupak za korištenje javnih površina određenih ovom Odlukom propisani su Odlukom o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 13/02).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2170-03-08-01-8

Čavle, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=583&mjesto=10008&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr