SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na osnovi članka 58. stavak 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. studenoga 2008. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu prodajnih objekata
na području Općine Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se dnevno radno vrijeme prodajnih objekata: prodavaonica, skladišta i drugih oblika trgovine na veliko i malo na području Općine Čavle.

Članak 2.

Na području Općine Čavle, od ponedjeljka do subote prodajni objekti mogu započeti s radom najranije u 6,00 sati, a završiti radom najkasnije do 24,00 sata.

Trgovci samostalno određuju početak i završetak radnog vremena unutar raspona određenog stavkom 1. ovog članka (jednokratno, dvokratno, stalno).

Članak 3.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na benzinske postaje i prodavaonice na malo unutar zatvorenog dijela benzinskih postaja te prodavaonice na odmorištima unutar zatvorenih područja autocesta koje mogu raditi tijekom cijele godine od 0 do 24,00 sata.

Članak 4.

Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle može iznimno u posebno opravdanim slučajevima (održavanje manifestacija, zabava i slično) i u slučajevima izvanrednih situacija, odrediti i drugačije radno vrijeme od radnog vremena utvrđenog ovom Odlukom.

Na poseban zahtjev trgovca Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle može odobriti rad i izvan vremena propisanog ovom Odlukom.

Odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle može donijeti ako postoji interes za opskrbom određenim proizvodima na pojedinoj lokaciji i ako takvo poslovanje ne bi remetilo javni red i mir.

Članak 5.

Odredba članka 2. stavak 1., podstavak 2. i 3. Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo za vrijeme turističke sezone (»Službene novine PGŽ« broj 14/04) ostaje na snazi do 31. prosinca 2008. godine

sukladno Pravilniku o radnom vremenu trgovina (»Narodne novine« broj 80/01).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/9

Ur. broj: 2170-03-08-01-7

Čavle, 27. studenoga 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=583&mjesto=10008&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr