SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

8.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) i članka 123. st. 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 39. sjednici od 12. veljače 2004. godine donosi

ODLUKU
o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi
građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi za određene vrste građevina i građevinskih radova na području općine Punat.

Članak 2.

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna kalendarske godine cjelodnevno na cijelom području općine Punat ne mogu se izvoditi gradnje građevina svih vrsta i građevinski radovi svih vrsta.

Članak 3.

Iznimno od odredbe iz članka 2. ove Odluke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna mogu se graditi sljedeće građevine odnosno izvoditi sljedeći građevinski radovi:

- interventni radovi na sanaciji objekata komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova ili zbog drugih hitnih razloga;

- dovršenje završnih radova na uređenju i sanaciji javnih i zelenih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ako zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućuje korištenje javnih i zelenih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

- hitna sanacija iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprječavanja nastanka daljnje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš;

- završni unutrašnji obrtnički radovi u građevini kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine pod uvjetom da se izvan građevine ne odlaže građevni materijal i ne upotrebljavaju strojevi koji stvaraju buku i druga onečišćenja;

- gradnja gospodarskih objekata za potrebe poljoprivrede, stočarstva i šumarstva izvan građevinskog područja naselja Punat i Stara Baška, pod uvjetom da su isti udaljeni najmanje 200 metara zračne linije od granice građevinskog područja naselja;

- gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene (dječji vrtić, škola i slično) prema posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 4.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom ove Odluke obavlja građevinska inspekcija.

Za nepoštivanje odredbi ove Odluke na investitora i izvođača se primjenjuju sankcije utvrđene Zakonom o gradnji.

U slučaju saznanja o povredi odredbi ove Odluke, prijavu građevinskoj inspekciji podnosi komunalni redar te fizičke i pravne osobe neposredno ili putem komunalnog redara.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-04-6

Punat, 13. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Slavko Žic, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=58&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr