SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine PGŽ« broj 11/02), članka 6. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine PGŽ« broj 11/07) i Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02, 153/02 i 12/06), Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 53. sjednici održanoj 26. svibnja 2008. godine, donijelo je

PLAN
lokacija za postavljanje privremenih objekata

I.

Na području Grada Novi Vinodolski za postavljanje kiosaka i pokretnih naprava na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuju se sljedeće lokacije:

I/ SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

NOVI VINODOLSKI

II.

Kiosci se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki I., mogu biti minimalne površine utvrđene Zakonom, a maksimalne površine 12,0 m2.

III.

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki I. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja, ili tipiziran od proizvođača.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

IV.

Sezonske pokretne naprave i štandovi moraju se za vrijeme održavanja manifestacija ukloniti ukoliko se za to ukaže potreba, o čemu će zakupoprimci biti na vrijeme obaviješteni.

V.

Ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija (škrinje za sladoled i sl.), odobrava se unutar površine terase ugostiteljskog objekta.

Uvjet za zauzeće površine iz stavka 1. ove točke je da pješački promet bude omogućen u širini 1,60 m.

Zainteresirana stranka dužna je zamolbu za zaključivanje ugovora o zakupu javne površine iz stavka 1. podnijeti Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava zakupac javne površine.

Troškove potrošnje struje i vode snosi zakupac javne površine

VI.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje vrijediti Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/07 i 29/07).

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/08-01/21

Ur. broj: 2107/02-03-08-1

Novi Vinodolski, 27. svibnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=559&mjesto=51250&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr