SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine PGŽ« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2008. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ učešće investitora u izgradnji

komunalnih objekata 3.000.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 17.868.880,00 kn


UKUPNO: 20.868.880,00 kn


PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A.1. VODOOPSKRBA 3.110.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2008. godini predviđeni su radovi na sljedećim građevinama:

- VODOSPREMA VS LISINA S PRILAZNIM PUTEM

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA MUNE

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA ANDRETIĆI I

REKONSTRUKCIJA VODOSPREME ORJAK

A.2. KANALIZACIJA 1.500.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju kolektora po programu Sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

A.3. IZGRADNJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE-CESTE 9.600.000,00 kn

A.3.1. Ceste u radnim zonama 3.000.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za izgradnju prilazne ceste u radnu zonu RZ-2.

A.3.2. Cesta za sportsko-školsku dvoranu 1.000.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu za sportsko-školsku dvoranu te početak radova.

A.3.3. Zdravstveni centar 3.000.000,00 kn

Predviđena je izgradnja ceste u zdravstvenom centru.

A.3.4. Cesta Milana Frlana - 43.

Istarske divizije 1.600.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu Milana Frlana - 43. Istarske divizije, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

A.3.5. Sufinanciranje (HC - ŽUC) 1.000.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama.

A.4. OSTALA INFRASTUKTURA 6.658.880,00 kn

A.4.1. Igrališta. 410.000,00 kn

Predviđena su sredstva za uređenje igrališta u Šapjanama, Jušićima, Munama, Pasjaku, Rupi i Žejanama.

A.4.2. Izgradnja nogostupa. 850.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa u naseljima Jušići, Jurdani i Matulji.

A.4.3. Proširenja groblja. 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja u Matuljima, te za dio građevinskih radova.

A.4.4. Proširenje i interpolacija

javne rasvjete. 400.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

A.4.5. Školska-sportska dvorana. 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije, otkup zemljišta i infrastrukturu školske-sportske dvorane.

A.4.6. Autobusni terminal Permani. 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje radova na autobusnom terminalu Permani.

A.4.7. Poticajna stanogradnja 650.000,00 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2008. god. planira se izrada potrebne dokumentacije i otkup zemljišta.

A.4.8. Parkiralište Matulji. 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnju infrastrukture za parkiralište Matulji.

A.4.9. Autobusno stajalište Jurdani

i Božinići 400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, za izradu dokumentacije i izvođenje radova na uređenju autobusnih stajališta u Jurdanima i Božinićima.

A.4.10. Centar Matulja 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

A.4.11. GIS - Geografski informacijski

sustav 150.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

A.4.12. Otkup zemljišta 1.198.880,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

A.4.13. Prostorije za MO Brce 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju i izgradnju prostorija mjesnog odbora Brce i popratnih sadržaja.

Klasa: 400-08/07-01/11

Ur. broj: 2156-04-07-55

Matulji, 8. svibnja 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Mario Ćiković ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=556&mjesto=51211&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr