SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 3. Ponedjeljak, 26. siječnja 2004.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

6.

Na temelju članka 7., 34., 38. i 38. a Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 22. siječnja 2004. godine donosi

I. IZMJENU
Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

Članak 11. st. 1. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« broj 10/02) mijenja se i glasi:

»1) Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.300,00 kn

- dvočlano domaćinstvo do 2.000,00 kn

- tročlano domaćinstvo do 2.700,00 kn

- četveročlano domaćinstvo do 3.400,00 kn

- ako domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 500,00 kn«

Članak 2.

Članak 22. mijenja se i glasi:

Pravo na JNP za kupnju ogrjeva može se odobriti osobi (samcu ili domaćinstvu) koja ispunjava jedan od uvjeta:

1. socijalni uvjet (obitelj ili samac koji ispunjava uvjete propisane za ostvarivanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pod uvjetom da se grije na drva)

2. uvjet prihoda utvrđen čl. 11. st. 1. ove Odluke«

Članak 3.

Članak 23. st. 1. mijenja se i glasi:

»Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva može se odobriti tako da se osigura 3 m3 drva ili da se odobri JNP u iznosu koji odlukom odredi Socijalno Vijeće Općine Punat.«

Članak 4.

I. izmjena Odluke o socijalnoj skrbi objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ i stupa na snagu u roku od 8 dana od objave.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-04-3

Punat, 22. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=55&mjesto=51521&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr