SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
29

29.

Na temelju članka 183. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03 i 85/06), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« 121/99, 133/99 i 112/00) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 33/03, 16/04, 33/04, 3/ 05, 18/05, 28/05, 16/06, 39/06 i 27/07) u članku 3. stavku 1.

- GRAD KRK, dodaju se

MIRO BUŠLJETA, dr.med.

RATKO GAŠPAROVIĆ, dr.med.

BISERKA MAHULJA, dr.med.

ALEMKA ŽIC, dr.med.

MLADEN ŠPANJOL, dr.med.

- OPĆINA BAŠKA, dodaju se

MLADEN ŠPANJOL, dr.med.

ALEMKA ŽIC, dr.med.

- OPĆINA PUNAT, dodaju se

MIRO BUŠLJETA, dr.med.

RATKO GAŠPAROVIĆ, dr.med.

MLADEN ŠPANJOL, dr.med.

ALEMKA ŽIC, dr.med.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/24

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 20. ožujka 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=547&mjesto=00001&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr