SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) te članka 19. alineja 1. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 23. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2008. godine donijelo je

IZMJENE STATUTA
GRADA NOVI VINODOLSKI

Članak 1.

U Statutu Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/ 06) u članku 32. stavak 1. alineja 4. briše se te dosadašnja alineja 5. postaje alineja 4.

Članak 2.

U članku 86. iza riječi »rezolucije« stavlja se točka., briše se zarez i riječi » te daje vjerodostojna tumačenja Statuta ili drugih općih akata Gradskog vijeća«.

Članak 3.

U članku 94. riječi »te o autentičnom tumačenju akata« brišu se.

Članak 4.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Novi Vinodolski.

Članak 5.

Ove Izmjene Statuta Grada Novi Vinodolski stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/08-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-08-1

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=546&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr