SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

56.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine«Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
zdravstva, sporta i rekreacije
na području Općine Dobrinj za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj, u svezi s:

podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva

poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

sportsko-rekreativnom aktivnošću građana

treningom i organiziranjem natjecanja podmlatka

stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija

održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata

Članak 2.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2008. godine i utrošiti će se kako slijedi:

Podizanje zdravstvenog standarda:

sufinanciranje hitne medicinske pomoći 24.000,00

ambulanta Šilo - dodatni tim 50.000,00

sufinanciranje pregleda kod doktora Ivaniš-a 20.000,00


UKUPNO 94.000,00

Sportske manifestacije:

nogometni turnir 10.000,00

Pomoć sportskim društvima:

sufinanciranje rada SRD »Čikavica« Šilo 30.000,00

sufinanciranje rada SRD »Vela sten« Čižići 15.000,00

gorska služba spašavanja 5.000,00

sufinanciranje NK »Krk« 30.000,00

Košarkaški klub Krk 5.000,00

Streljački klub Dub Malinska 5.000,00

sportaš otoka Krka 10.000,00

NK »Ošk« Omišalj 5.000,00

Kapitalni projekt - izgradnja igrališta:

sportski i rekreacijsi tereni 500.000,00

uređenje okoliša igrališta Šilo 240.000,00


UKUPNO 855.000,00

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova sportskih društava koji su obavezni svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program se primjenjuje od 1. siječnja 2008. godine i objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-07-03-52

Dobrinj, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51514&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr