SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

158.

Na temelju članka 38. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini (»Narodne novine« broj 143/06), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu (»Službene novine« broj 50a/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 24/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 85. sjednici od 13. prosinca 2007. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava
jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
u 2007. godini

I.

U Odluci o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007. godini (»Službene novine« broj 9/07), u točki IV. Raspored sredstava koji je sastavni dio Odluke mijenja se i glasi:

Raspored sredstava za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva po jedinicama lokalne samouprave u 2007. godini

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

IZNOS ZA 2007.
GODINU

Grad Cres

4.628,21

Grad M. Lošinj

35.868,59

Grad Crikvenica

83.307,69

Vinodolska općina

25.455,13

Grad Novi Vinodolski

31.240,38

Grad Rab

20.826,92

Općina Vrbnik

2.314,10

Općina Omišalj

30.290,38

Općina Punat

3.471,15

Općina Malinska

3.264,10

 

Općina Dobrinj

10.413,46

Općina Baška

5.785,26

Grad Krk

12.727,56

Općina Matulji

16.198,72

Grad Opatija

43.967,95

Općina Lovran

6.942,31

Općina Mošć. Draga

5.785,26

Grad Delnice

115.705,13

Grad Vrbovsko

64.380,77

Općina Mrkopalj

17.270,51

Općina Brod Moravice

67.583,97

Općina Skrad

11.570,51

Općina Fužine

8.635,26

Općina Klana

21.314,10

Općina Lokve

5.785,26

Općina Ravna Gora

8.099,36

Grad Rijeka

837.863,46

Općina Čavle

25.455,13

Općina Viškovo

24.298,08

Grad Kraljevica

6.942,31

Grad Kastav

19.669,87

Općina Kostrena

9.256,41

Općina Jelenje

34.711,54

Grad Bakar

49.753,21

Grad Čabar

43.967,95

 

1.714.750

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/33

Ur.broj: 2170/1-04-01-07-53

Rijeka, 13. prosinca 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=535&mjesto=00001&odluka=158
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr