SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

139.

Na temelju članka 58. stavak 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06), članka 5. stavak 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Primorsko-goranske županije (Klasa: 022-04/ 07-03/22; Ur. broj: 2170/1-04-01-07-5 od 30. kolovoza 2007.) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/ 01 i 6/04) Županijsko poglavarstvo je na 85. sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donijelo

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Vrbovskog

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se Arcus prerada d.o.o. Rijeka koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada (otpadne primarne ambalaže izrađene od PET-a, ostalih polimernih materijala, stakla, Al i Fe) na području Grada Vrbovskog.

Utvrđuje se da koncesionar ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada (otpadne primarne ambalaže izrađene od PET-a, ostalih polimernih materijala, stakla, Al i Fe).

Članak 2.

Koncesija se daje na razdoblje od 5 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će plaćati koncesijsku naknadu u iznosu od 7.000,00 kuna godišnje.

Način plaćanja koncesijske naknade uredit će se ugovorom o koncesiji.

Članak 4.

Koncesionar ima pravo i obvezu:

. preuzeti razvrstani ambalažni otpad od prodavatelja i pravne osobe koja obavlja djelatnost odlaganja komunalnog otpada i

. osigurati prijevoz od privremenog skladišta do ovlaštenika koncesije za uporabu.

Koncesionar je dužan djelatnost skupljanja ambalažnog otpada obavljati na način određen važećim propisima i ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke sklopit će se ugovor o koncesiji kojim će se detaljno odrediti sva prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara, uvjeti otkaza ugovora, način razrješenja odnosa u slučaju prestanka ugovora prije isteka roka na koji je koncesija dodijeljena.

U slučaju da koncesionar u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke ne zaključi ugovor o koncesiji smatrat će se da koncesija nije dodijeljena.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/33

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-13

Rijeka, 13. prosinca 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=531&mjesto=00001&odluka=139
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr