SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

134.

Na temelju članka 58. stavak 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04 i 111/06), članka 5. stavak 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Primorsko-goranske županije (Klasa: 022-04/ 07-03/22; Ur. broj: 2170/1-04-01-07-5 od 30. kolovoza 2007.) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/ 01 i 6/04) Županijsko poglavarstvo je na 85. sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donijelo

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada na području Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada (otpadne primarne ambalaže izrađene od PET-a, ostalih polimernih materijala, stakla, Al i Fe) na području Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolske slijedećim koncesionarima:

1. Arcus prerada d.o.o. Rijeka

2. Ecooperativa d.o.o. Matulji

Utvrđuje se da svi koncesionari ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada (otpadne primarne ambalaže izrađene od PET-a, ostalih polimernih materijala, stakla, Al i Fe).

Članak 2.

Koncesija se daje na razdoblje od 5 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesijska naknada za svakog od koncesionara iz članka 1. ove Odluke određuje se u visini od 7.000,00 kuna godišnje.

Način plaćanja koncesijske naknade uredit će se ugovorom o koncesiji.

Članak 4.

Koncesionari imaju pravo i obvezu:

. preuzeti razvrstani ambalažni otpad od prodavatelja i pravne osobe koja obavlja djelatnost odlaganja komunalnog otpada i

. osigurati prijevoz od privremenog skladišta do ovlaštenika koncesije za uporabu.

Koncesionari su dužni djelatnost skupljanja ambalažnog otpada obavljati na način određen važećim propisima i ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke sklopit će se ugovor o koncesiji kojim će se detaljno odrediti sva prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara, uvjeti otkaza ugovora, način razrješenja odnosa u slučaju prestanka ugovora prije isteka roka na koji je koncesija dodijeljena.

U slučaju da koncesionar u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke ne zaključi ugovor o koncesiji smatrat će se da koncesija nije dodijeljena.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/33

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-8

Rijeka, 13. prosinca 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=531&mjesto=00001&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr