SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

105.

Na temelju članka 87. stavak 3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06, 16/06 - pročišćeni tekst i 35/07), Županijska skupština na sjednici od 25. listopada 2007. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05, 32/05, 38/05, 23/06, 39/06, 43/06, 50a/06, 55/06 - pročišćeni tekst, 12/07 i 35/07).

u glavi I,

- točka 6, koja se odnosi na Osnovnu školu »Petar Zrinski« Čabar riječi: »Bosiljka Đuranić« zamjenjuju se riječima: »Marijan Lisac«.

- točka 21, koja se odnosi na Osnovnu školu Maria Martinolića Mali Lošinj, riječi: »Lidija Lešić« zamjenjuju se riječima: »Saša Ivanišević«.

- točka 3. koja se odnosi na Osnovnu školu Frane Petrića, Cres, riječi »Miljenko Dorčić«, zamjenjuju se riječima »Silvano Mužić«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Bosiljka Đuranić, Lidija Lešić i Miljenko Dorčić razrješavaju se dužnosti članova Školskog odbora Osnovne škole »Petar Zrinski« Čabar, Osnovne škole Maria Martinolića Mali Lošinj i Školskog odbora Osnovne škole Frana Petrića Cres.

III.

Novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke I. ove Odluke Marijanu Liscu, Saši Ivaniševiću i Silvanu Mužiću, mandat traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/76

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 25. listopada 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=00001&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr