SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

100.

Na temelju članka 33. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. točka 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06, 16/06 - pročišćeni tekst i 35/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 25. listopada 2007. godine, donijela je

IZMJENE
Poslovnika Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 50. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01, 16/ 04, 4/07 i 12/07 - pročišćeni tekst), točka 13., briše se.

Članak 2.

Naslov iznad članka 63. »Odbor za ravnopravnost spolova« i članak 63., brišu se.

Članak 3.

Ove Izmjene Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/71

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 25. listopada 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=00001&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr