SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

49.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 36. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2007. godine donosi

ZAKLJUČAK
o cijeni usluga čuvanja i skladištenja pokretnih stvari i privremenih naprava

Članak 1.

Ovim Zaključkom utvrđuje se cijena usluge čuvanja i skladištenja pokretnih stvari i privremenih naprava koji su postavljeni na javnoj površini Grada Novi Vinodolski postavljenih bez odobrenja Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, a u provođenju Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« PGŽ broj 6/02, 22/02, 26/02 i 13/04).

Članak 2.

Pod pokretnim stvarima i privremenim napravama iz članka 1. smatraju se kiosci, štandovi, napuštena vozila i vozila bez registarskih oznaka, prikolice, čamci, stolice, vaze za cvijeće, građevinski materijal, ogrjev i drugi predmeti utvrđeni Odlukom o komunalnom redu Grada Novi Vinodolski, Odlukom o davanju u zakup javne površine (»Službene novine« PGŽ broj 11/02) i Odlukom o nerazvrstanim cestama (»Službene novine« PGŽ broj 21/98).

Članak 3.

Rješenje o uklanjanju donosi komunalni redar, a ukoliko vlasnik ili korisnik protupravno postavljene pokretne stvari ili privremene naprave ne ukloni isti, sam u ostavljenom roku, uklonit će ga za to ovlaštena fizička ili pravna osoba po nalogu komunalnog redara nadležnog tijela na trošak vlasnika ili korisnika.

Uklonjene pokretne stvari i privremene naprave vlasnici ili korisnici dužni su preuzeti u roku od 30 dana od dana premještaja uz podmirenje nastalih troškova, u protivnom stvari i naprave se prodaju na javnom nadmetanju radi podmirenja troškova.

Članak 4.

Ukoliko je vlasnik protupravno postavljene pokretne stvari ili privremene naprave nepoznat, rješenje o uklanjanju oglasit će se na oglasnoj ploči Grada Novi Vinodolski u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 5.

Cijena usluga skladištenja i čuvanja iznosi 5,00 kuna dnevno za svaku uklonjenu pokretnu stvar ili privremenu napravu.

Vlasnik ili korisnik uklonjene pokretne stvari ili privremene naprave dužan je platiti uslugu skladištenja i čuvanja na žiroračun Grada Novi Vinodolski prije preuzimanja iste.

Članak 6.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/52

Ur. broj: 2107/02-03-07-2

Novi Vinodolski, 20. lipnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=520&mjesto=51250&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr