SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

92.

Na temelju članka 7. podstavak 1. i članka 8.stavak 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05 i 44/ 05 - pročišćeni tekst) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 20. rujna 2007. godine donijela je

ODLUKU
o prestanku mandata članu Skupštine i početku
obnašanja dužnosti zamjeniku člana Skupštine

I. Utvrđuje se da je s danom 17. rujna 2007. godine prestao mandat članu Županijske skupštine DARIJU VASILIĆU i da je s tim danom dužnost člana Županijske skupština Primorsko-goranske županije počeo obnašati NEVEN KOMADINA.

II. Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/69

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-4

Rijeka, 20. rujna 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=00001&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr