SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 27. Petak, 6. srpnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

75.

Na temelju članka 29. stavak 7. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05), točke II. stavak 1. podstavak 2. Odluke o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 17/07), članka 10. stavak 1. Uputstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 43/06) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština je na sjednici od 5. srpnja 2007., a na prijedlog Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije, donijela

ODLUKU
o davanju u zakup zajedničkog lovišta
broj VIII/104 »Veli Lošinj«

Članak 1.

Zajedničko lovište broj VIII/104 »Veli Lošinj« ustanovljeno Odlukom o ustanovljenju lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj« (»Službene novine« broj 50a/06) daje se u zakup Uslužnom obrtu »Batajna Hraste«, vlasnika Vladimira Tkalčića iz Rijeke, Laginjina 3 (u daljnjem tekstu: Lovozakupnik).

Članak 2.

Lovište iz članka 1. ove Odluke daje se Lovozakupniku u zakup na razdoblje od deset (10) lovnih godina, počevši od dana sklapanja ugovora o zakupu lovišta (u daljnjem tekstu: ugovor).

Lovozakupnina iznosi 5.000,00 kuna godišnje.

Jamčevina koju je položio Lovozakupnik u iznosu od 2.500,00 kuna uračunava se u lovozakupninu za prvu lovnu godinu.

Članak 3.

Ugovor s Lovozakupnikom sklopit će župan Primorsko- goranske županije najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Prije sklapanja ugovora Lovozakupnik je dužan dostaviti jamstvo banke ili mjenicu s avalom svoje banke u iznosu godišnje lovozakupnine, a svake sljedeće godine isto je dužan osigurati najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

Nakon sklapanja ugovora Lovozakupnik je dužan:

- od Ministarstva kulture-Uprava za zaštitu prirode, ishoditi uvjete zaštite prirode i iste ugraditi u lovnogospodarsku osnovu;

- u roku od 90 dana, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, donijeti lovnogospodarsku osnovu.

Članak 5.

Lovozakupnik se obvezuje izvršiti izlov divljači koja od prirode ne obitava na otoku u roku od dvije (2) godine od sklapanja ugovora.

Članak 6.

Ako Lovozakupnik odustane od sklapanja ugovora ili ne donese lovnogospodarsku osnovu u roku iz članka 4. ove Odluke Županija će raspisati javni natječaj, a Lovozakupnik nema pravo na povrat jamčevine.

Članak 7.

Lovozakupnina se plaća tako da se najkasnije do 1. ožujka tekuće godine uplati u Proračun Županije 50% iznosa godišnje lovozakupnine za iduću lovnu godinu, a preostali iznos lovozakupnine zaključno do 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, za prvu lovnu godinu 50% iznosa godišnje lovozakupnine Lovozakupnik je dužan uplatiti najkasnije u roku od 15 dana od sklapanja ugovora.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/52

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 5. srpnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=510&mjesto=00001&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr