SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

30.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba i 178/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 16. sjednici održanoj 29. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 7. stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 28/05 i 36/05)

mijenja se u tabelarnom prikazu koeficijent namjene (N) i sada glasi:

ZONA

NAMJENA

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Trgovačka, ugostiteljska i turistička

1,00

1,00

0,35

0,15

0,25

0,13

Hotelska

0,30

0,25

0,00

0,12

0,00

0,10

Prateći sadržaji u turizmu

0,30

0,25

0,00

0,12

0,00

0,10

Uredska i uslužna

0,90

0,90

0,33

0,40

0,17

0,13

Proizvodno-industrijska

0,00

0,00

0,30

0,90

0,20

0,20

Javna i infrastrukturna

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Stambena

1,00

0,90

0,00

0,45

0,00

0,20

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. ispred riječi »obujma izgrađenosti« briše se riječ »ukupnog«.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Pod pratećim sadržajima u turizmu podrazumijevamo gradnju sportsko-rekreacijskih objekata, dječjih sadržaja i slično, izuzev trgovina koje se grade za potrebe hotela, turističkih naselja i sličnih objekata.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-03-07-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-07-3

Novi Vinodolski, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr