SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

59.

Na temelju članka 129. stavak 3., a u svezi s člankom 128., stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 17. svibnja 2007. godine, donijela je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2006. godinu sadrži:

- ostvarene prihode 3.230.451,63 kn

- neutrošena sredstva prethodne godine 200.008,51 kn

- izvršene rashode 2.644.257,87 kn

- višak prihoda 786.202,27 kn.

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda u iznosu 786.202,27 kn prenosi se u 2007. godinu za namjene utvrđene Odlukom o osnivanju Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Godišnji obračun Proračunskog investicijskog fonda županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/34

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-9

Rijeka, 17. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr