SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

60.

Na temelju članka 26.a Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 101/98, 75/99, 76/99, 61/01, 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika
trgovina na malo na području Grada Novi Vinodolski
za vrijeme turističke sezone u 2004. godini

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo ( u daljnjem tekstu: prodavaonice) na području Grada Novi Vinodolski za vrijeme turističke sezone u 2004.godini od ponedjeljka do subote, nedjeljom, na dane blagdana i neradnih dana, te vrste prodavaonica i dani u tjednu kada te prodavaonice trebaju raditi.

RADNO VRIJEME

Članak 2.

Za vrijeme turističke sezone u 2004. godini odnosno u razdoblju od 01. svibnja 2004. godine do 30. rujna 2004. godine prodavaonice svih vrsta kao i tržnice na malo i prodavaonice u sastavu tržnica na malo mogu radnim danom odnosno od ponedjeljka do subote, nedjeljom i na dane blagdana i neradnih dana započeti poslovanje najranije u 06,00 sati i završiti poslovanje najkasnije u 24,00 sata.

Raspored radnog vremena sa jednokratnim ili dvokratnim radnim vremenom unutar radnog vremena određenog u stavku 1. ovog članka određuje sam trgovac odnosno za tržnice na malo pravna osoba koja upravlja tržnicama na malo i raspored radnog vremena mora biti istaknut na vidljivom mjestu.

Članak 3.

Sve prodavaonice prehrambenih proizvoda za vrijeme turističke sezone trebaju obavezno raditi radnim danom od ponedjeljka do subote od 07,00 sati do 21,00 sat.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda koje su u rasporedu dežurstva nedjeljom i na dane blagdana i neradnih dana u razdoblju od 01.01. do 30.04. i od 01.10. do 31.12.2004. godine trebaju raditi i nedjeljom i na dane blagdana i neradnih dana za vrijeme turističke sezone od 07,00 do 21,00 sat.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovina na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 01/02 i 12/03).

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 333-01/03-01/16

Ur. broj: 2107/02-03-03-4

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2003.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr