SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

57.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/95, 70/197, 128/ 99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine, donosi

IZMJENE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2003. godinu

Čanak 1.

Ovim Izmjenama Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/02), (u daljem tekstu: Program), mijenja se članak 2. Programa, izraženo u kunama, kako slijedi:

. komunalna naknada 3.110,000,00 kn

. zakup javne površine630.000,00 kn

. ostali proračunski prihodi146.000,00 kn

UKUPNO: 3.886.000,00

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se, izraženo u kunama, kako slijedi:

r. br.

OPIS TROŠKA

PROR. STAVKA

PLAN 2003.

IZMJENE PLANA 2003.

INDEKS
(5/4x100)

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

32329

628.000,00

615.500,00

98,01%

1.1

Pometanje ulica ručno i strojno

3232902

443.000,00

443.000,00

100,00%

1.2.

Pranje javnih površina

3232903

20.000,00

10.000,00

50,00%

1.3.

Održavanje deponija

3232904

70.000,00

38.000,00

54,29%

1.4.

Troškovi DDD i higijeničarske službe

32362

80.000,00

110.500,00

138,13%

1.5.

Intervencije temeljem odluka kom. redara

3232905

10.000,00

10.000,00

100,00%

1.6.

Ekološki program i akcije

3232906

5.000,00

4.000,00

80,00%

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

32329

1.120.900,00

1.256.000,00

112,05%

2.1.

Odr. zelenih površina

3232907

700.000,00

700.000,00

100,00%

2.2.

Održavanje obalnog puta (Šetalište K. Domagoja)

3232908

44.900,00

44.900,00

100.00%

2.3.

Održ. parkovnih pješ. staza

3232909

35.000,00

35.000,00

100,00%

2.4.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica

3232910

10.000,00

10.000,00

100,00%

.5.

Održavanje drvoreda

3232911

85.000,00

85.000,00

100,00%

2.6.

Održ. travnjaka (13.106 m2)

3232912

30.000,00

22.000,00

73,33%

2.7.

Održ. živice (1.044 m2)

3232913

14.000,00

22.000,00

157,14%

2.8.

Dekoracija i iluminacija

3232914

40.000,00

50.000,00

125,00%

2.9.

Trošak vode za navodnjavanje zelenih površina

3232915

34.000,00

67.000,00

197,06%

2.10.

Održavanje javnih WC-a

3232916

11.500,00

11.500,00

100,00%

2.11.

Održavanje fontana

3232917

2.000,00

2.000,00

100,00%

2.12.

Održ. dječjih igrališta

3232918

6.500,00

6.500,00

100,00%

2.13.

Održ. sportskih terena

3232919

30.000,00

60.000,00

200,00%

2.14.

Održ. plaža izvan konc.odobrenja

3232920

78.000,00

140.100,00

179,62%

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

32329

384.600,00

642.000,00

166,93%

3.1.

Održ. kolničkog zastora

3232921

200.000,00

280.000,00

140,00%

3.2.

Oprema ceste

3232922

60.000,00

80.000,00

133,33%

3.3.

Održ. zemljišnog pojasa uz cestu

3232923

11.000,00

13.000,00

118,18%

3.4.

Održ. objekata za odvodnju

3232924

36.000,00

100.000,00

277,78%

3.5.

Zimska služba

3232925

20.000,00

100.000,00

500,00%

3.6.

Održ. potpornih i obložnih zidova

3232926

50.000,00

68.000,00

136,00%

3.7.

Hitne intervencije, popravci uspostava privrem. prom. režima

3232928

2.600,00

1.000,00

38,46%

4.

ODRŽAVANJE OBOR. ODVODNJE

32329

192.500,00

192.500,00

100,00%

4.1.

Održ. slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama

3232930

48.600,00

48.600,00

100,00%

4.2.

Održ. kolektora obor. kan.

3232931

61.500,00

61.500,00

100,00%

4.3.

Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda

3232932

13.900,00

13.900,00

100,00%

4.4.

Pojačano odr. sliv. obor. odvodnje (Trg I. Mažuranića)

3232933

24.200,00

24.200,00

100,00%

4.5.

Dežurstva i intervencije na obali Kneza Branimira

3232934

24.300,00

24.300,00

100,00%

4.6.

Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina

3232935

20.000,00

20.000,00

100,00%

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

32329

400.000,00

730.000,00

190,00%

5.1.

Održavanje objekata javne rasvjete

3232936

300.000,00

430.000,00

143,00%

5.2.

Pojačano održ. javne rasvjete

3232937

100.000,00

300.000,00

300,00%

6.

UTROŠAK STRUJE ZA JAVNU RASVJETU

32231

450.000,00

450.000,00

100,00%

6.1.

Trošak za tekuću godinu

32231

450.000,00

450.000,00

100,00%

 

SVEUKUPNO:

32

3.176.000,00

3.886.000,00

122,36%

Članak 3.

Ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Čanak 4.

Ove Izmjene Programa objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/03-01/21

Ur.broj: 2107/02-01-03-18

Novi Vinodolski, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr