SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

56.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/02) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donosi

IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 01.01.2003. - 01.01.2007.

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2003.-01.01.2007. (»Službene novine« Primorsko-goranske 32/02), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2. stupac 2. (2003. godina), u kunama, kako slijedi:

VRSTA PRIHODA2003. godina

Komunalni doprinos2.182.000,00

Koncesijska naknada60.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe

i odvodnje150.000,00

Kapitalne donacije iz drž. i žup. Proračuna0,00

Ostale kapitalne donacije20.000,00

Prirez505.000,00

Ostali proračunski prihodi0,00

UKUPNO PRIHOD2.917.000,00

Ostali stupci stavka 1. članka 2. koji se odnose na 2004., 2005. i 2006. godinu ostaju nepromijenjeni.

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u rashodovnoj strani za 2003. godinu, izraženo u kunama, na način kako slijedi:

A. JAVNE POVRŠINE

2003. godina

Projektiranje šetnice Klek-kavana »Plaža« 190.000,00

Ukupno 2002. 190.000,00

B. NERAZVRSTANE CESTE

2003. godina: gradnja prometne infrastrukture za objekt stradalnika Domovinskog rata 99.835,00

izrada projektne dokumentacije za ulicu Sopot 50.000,00

izrada glavnog projekta parkirališta »Slavuj« 65.000,00

sanacija spoja ulica K. Zvonimira-22. lipnja 121.825,00

izrada projektne dokumentacije ulice Zatrep 95.000,00

sanacija ulice Pločice u Smokvici 80.000,00

Ukupno 2003. 511.660,00

C. JAVNA RASVJETA

2003. godina sanacija javne rasvjete K. Zvonimira-Šenoina-22. lipnja 550.000,00

priključenje objekta stradalnika Domovinskog rata 142.340,00

projekt javne rasvjete parkirališta »Slavuj« 50.000,00

projekt javne rasvjete ulice Zatrep 68.000,00

projekt javne rasvjete ulice Sopot 50.000,00

Ukupno 2003. 860.340,00

D. GROBLJA

2003. godina subvencija GKTD »Ivanju« za izradu projektne dokumentacije mrtvačnice u Povilama, 50.000,00

subvencija GKTD »Ivanju« za izradu projektne dokumentacije mrtvačnice u D. Zagonima 50.000,00

Ukupno 2003. 100.000,00

E. TROŠAK PRIPREME GRADNJE

2003. godina Geodetske podloge i elaborati 50.000,00

otkup zemljišta za gradnju kom. inf. 50.000,00

Ukupno 2003. 100.000,00

F. OPSKRBA PITKOM VODOM

2003. godina: Subvencija KTD »Vodovod-Žrnovnica« za gradnju vodoopskrbnog sustava Sibinj i Bater 300.000,00

Ukupno 2003. 300.000,00

G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2003.godina subvencija za gradnju odvodnje u Primorskoj ulici (objekt stradalnika Domovinskog rata) 150.000,00

subvencija za gradnju odvodnje u ulici L.Maričića 150.000,00

subvencija za gradnju odvodnje Šet.K.Domagoja 50.000,00

Ukupno 2003. 350.000,00

H. SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA »DUPLJA«

2003. godina Subvencija za sanaciju deponije Duplja 505.000,00

Ukupno 2003. 505.000,00

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. Programa točka:

A. javne površine u sveukupnom iznosu, izraženo u kn, mijenjaju se na 2.790.000,00,

B. nerazvrstane ceste u sveukupnom iznosu, izraženo u kn, mijenjaju se na 2.831.660,00,

C. javna rasvjeta u sveukupnom iznosu, izraženo u kn, mijenja se na 1.980.340,00,

D. groblja u sveukupnom iznosu, izraženo u kn, mijenja se na 1.750.000,00,

E. trošak pripreme gradnje u sveukupnom iznosu, izraženo u kn, mijenja se na 850.000,00,

F. opskrba pitkom vodom u sveukupnom iznosu, izraženo u kn, mijenja se na 1.700.000,00,

G. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u sveukupnom iznosu, izraženo u kn, mijenja se na 3.000.000,00,

H. sanacija deponije Duplja u sveukupnom iznosu, izraženo u kn mijenja se na 3.404.044,91.

Članak 4.

Članak 4. st. 2. Programa mijenja se i glasi:

»Realizacija programa iz članka 3. točke F. i G. financirat će se iz naknade za priključenje i ostalih proračunskih prihoda«.

Članak 5.

Članak 6. stavak 2. programa mijenja se i glasi:

»Realizaciju Programa iz članka 2. točke G. koji se odnosi na gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplje« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne ovlasti«.

Članak 6.

Ostali članci Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 7.

Ove izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/03-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-03-17

Novi Vinodolski, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr