SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

54.

Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« RH broj 36/01) i članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću iznose 80.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 6.611,57 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, a kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 7 46.280,99 kn

- Hrvatska demokratska zajednica 2 13.223,14 kn

- Primorsko-goranski savez 16.611,57 kn

- Hrvatska seljačka stranka 16.611,57 kn

- Demokratski centar 16.611,57 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 0znosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, što predstavlja iznos od 661,16 kn, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 1 661,16 kn.

Članak 5.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav članova Gradskog vijeća (promjena članstva u političkim strankama), sredstva utvrđena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti, već će se isto preraspodijeliti u Odluci za sljedeću proračunsku godinu.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01.01.2004. godine.

Klasa: 007-01/03-01/5

Ur. broj: 2107/02-01-03-2

Novi Vinodolski, 24. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr