SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

48.

Na temelju članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine donijelo je

IZMJENE
Programa gospodarstva, gospodarenja prostorom,
održavanja nekretnina u vlasništvu Grada Novi
Vinodolski u 2003. godini

I.

U Programu gospodarstva, gospodarenja prostorom, održavanja nekretnina u vlasništvu Grada Novi Vinodolski u 2003. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/02) mijenja se točka II. koja sada glasi:

»Sredstva za ostvarenje Programa čine:

-prihodi od prodaje građevinskog
zemljišta820.000,00 kn,

-donacije Primorsko-goranske županije580.000,00 kn,

-donacije od građanstva61.000,00 kn,

-zakup javne površine100.000,00 kn,

-zakup poslovnog prostora96.900,00 kn,

-boravišna pristojba200.000,00 kn,

-prihod od prodaje Energane536.800,00 kn

UKUPNO2.394.700,00 kn.«

II.

Mijenja se točka III. koja sada glasi:

»Sredstva iz točke II. ovog Programa koristit će se za sljedeće namjene:

3.1.Tekuće i investicijsko održavanje
građevinskih objekata300.000,00 kn,

3.2.Geodetsko-katastarske usluge90.000,00 kn,

3.3. Zaštita okoliša:

3.3.1.Izrada Studije utjecaja na okoliš
za izgradnju luke posebne namjene
- marine u Novom Vinodolskom398.000,00 kn,

3.3.2.Sufinanciranje Programa
Primorsko-goranske županije10.000,00 kn,

3.4.Donacija Lučkoj upravi50.000,00 kn,

3.5.Prostorno-planska dokumentacija:

3.5.1.Prostorni plan uređenja Grada
Novi Vinodolski57.000,00 kn,

3.5.2.DPU Centar Klenovica (izmjena)18.000,00 kn,

3.5.3.DPU Smokvica Krmpotska
(izmjena)61.000,00 kn,

3.5.4.Ostala prostorno-planska
dokumentacija50.000,00 kn,

3.6.Izrada projektne dokumentacije za
športske objekte (boćalište Slavuj)39.900,00 kn,

3.7.Presijecanje protupožarnih putova100.000,00 kn,

3.8.Naknade za oduzeta zemljišta130.000,00 kn,

3.9.Otkup građevinskog zemljišta200.000,00 kn,

3.10.Kupnja objekta Energane
Di Vinodol536.800,00 kn

3.11.Izdaci za poljoprivredu65.000,00 kn,

3.12.Izdaci za kulturnu baštinu:

3.12.1.Donacija za zaštitu kulturne
baštine64.000,00 kn,

3.12.2.Ulaganja u kulturnu baštinu75.000,00 kn,

3.13.Ulaganja u pomorsko dobro150.000,00 kn,

UKUPNO2.394.700,00 kn.

III.

Izmjene Programa gospodarstva, gospodarenja prostorom, održavanja nekretnina u vlasništvu Grada Novi Vinodolski objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/03-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-03-16

Novi Vinodolski, 23. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr