SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

47.

Na temelju članka 19. stavak 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. donijelo

IZMJENE I DOPUNE
Socijalnog programa za 2003. godinu

I.

U točki I. podtočka 2. (oblici i iznosi pomoći) mijenja se i glasi:


OBLIK POMOĆI IZNOS


1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja 60.000,00 kn

2.Pravo na mjesečnu pomoć 80.000,00 kn

3.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
izravno korisniku 6.000,00 kn

4.Pravo na pogrebne troškove

5.Pravo na besplatne marende za učenike
osnovne škole 24.000,00 kn

6.Pravo na besplatni javni prijevoz
za učenike srednjih škola 85.000,00 kn

7.Pravo na besplatni boravak djece
u jaslicama i dječjem vrtiću 40.000,00 kn

8.Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

9.Pravo na jednokratnu pomoć
pri rođenju djeteta 12.000,00 kn

10.Pravo na socijalnu stipendiju nadarenih
učenika i studenata 38.000,00 kn

11.Sredstva za posebne programe
Udruge umirovljenika 130.000,00 kn

12.Pravo na pomoć za smještaj u ustanove
socijalne skrbi i socijalno-zdravstvene
ustanove 6.000,00 kn

13.Sredstva za olakšice udjela roditelja
u plaćanju troškova smještaja djece
u DV Fijolica 40.000,00 kn


UKUPNO POTREBNA SREDSTVA: 521.000,00 kn


II.

Ostale točke Programa ostaju nepromijenjene.

III.

Ove Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2003. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/03-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-03-15

Novi Vinodolski, 24. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=50&mjesto=51250&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr