SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

21.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06), članka 15. Zakona o trgovini - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 49/03), Poglavarstvo Grada, na 33. sjednici održanoj dana 5. travnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan
poslovnog prostora

Članak 1.

Ovom Odlukom zabranjuje se izlaganje i prodaja robe izvan prodavaonica, osobito prodaja na klupama, putem pokretnih prodavača, te pokretnih naprava ispred prodavaonica, izuzev za djelatnosti i na lokacijama koje su utvrđene Planom lokacija za postavljanje privremenih objekata, a koje se daju u zakup temeljem Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/02).

Članak 2.

Sukladno članku 1. Ove Odluke zabranjuje se izlaganje tekstilne, kožne, plastične i ostale robe po vratima, izlozima poslovnih prostorija i pročeljima zgrada, postavljanje stalaka, polica, klupica i ostalih uslužnih naprava na pročeljima ispred ili pored poslovnih prostora, ili na javnu površinu ispred ili pored poslovnih prostora.

Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, koji se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

Članak 3.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi komunalni redar u okviru svoje nadležnosti utvrđene Odlukom o komunalnom redu.

Ukoliko komunalni redar utvrdi nepravilnosti u provedbi ove Odluke za koje nije ovlašten izravno postupiti, o tome će obavijestiti nadležni Državni inspektorat sukladno odredbama čl. 73. i 77. Zakona o trgovini, te druga inspekcijska tijela sukladno ovlaštenjima utvrđenim posebnim Zakonima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom idući dan računajući od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/07-01/11

Ur. broj: 2107/02-03-07-3

Novi Vinodolski, 6. travnja 2007.

GRAD NOVI VINODOLSKI
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr