SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

24.

Na temelju članka 87. stavak 3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije ( »Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na sjednici od 22. ožujka 2007. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska
županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 55/06 - pročišćeni tekst), u glavi I,

- točka 14., koja se odnosi na Osnovnu školu »Milan Brozović« Kastav, riječi: »Marija Poropat« zamjenjuju se riječima: »Emir Bašić«.

- točka 26., koja se odnosi na Osnovnu školu Skrad, riječi »Hrvoje Zatezalo« zamjenjuju se riječima »Pejo Kurtušić«

- točka 30, koja se odnosi na Osnovnu školu Kostrena, riječi »Ljubomir Paškvan«, zamjenjuju se riječima »Dragan Ivanović«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Marija Poropat, Hrvoje Zatezalo i Ljubomir Paškvan razrješavaju se dužnosti članova Školskog odbora Osnovne škole »Milan Brozović« Kastav, Školskog odbora Osnovne škole Skrad i Školskog odbora Osnovne škole Kostrena.

III.

Novoimenovanim članovima školskih odbora iz točke I. ove Odluke - Emiru Bašiću, Peji Kurtušiću i Draganu Ivanoviću, mandat traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/23

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 22. ožujka 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=00001&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr