SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
19

21.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine« PGŽ broj 11/02), članka 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« PGŽ broj 22/02) i Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/02), Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 17. lipnja 2003. godine, donijelo je

DOPUNU PLANA
lokacija za postavljanje privremenih objekata

U točki I. Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 13/03) dopunjuju se sljedeće lokacije:

I/ SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

NOVI VINODOLSKI

Korzo hrvatskih branitelja

Oznaka

bliža lokacija

namjena

tip

površina štanda

površina
zakupa

k.č.br.:

1

uz fasadu zgrade auto- busnog kolodvora, ugao zgrade prema pošti

pop-corn, šećerna vuna ili kukuruz

naprava

2,0 m2

4,0 m2

3702/1

2

unutar okućnice označene sa k.č.br: 3652/1 k.o. Novi

prodaja sladoleda, pića u limenkama i prodaja kukuruza

škrinja i stol

3,0 m2

 

3652/1

Gradski park

Oznaka

bliža lokacija

namjena

tip

površina štanda

površina
zakupa

k.č.br.:

3

proširenje šetnice nasuprot zapadnog ulaza na popločeni dio plaže

pop-corn, šećerna vuna ili kukuruz

naprava

2,0 m2

4,0 m2

3745/3

Parkiralište objekta izgrađenog na k.č.br: 5847/309 i /310

Oznaka

bliža lokacija

namjena

tip

površina štanda

površina
zakupa

k.č.br:

4

prostor okućnice stamb. objekta uz D8

pokretna ugostiteljska radnja

kamp kućica ili sl.

max. 12 m2

 

5847/846

Ova Dopuna plana stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/03-01/59

Ur. broj: 2107/02-03-03-1

Novi Vinodolski, 18. lipnja 2003.

POGLAVARSTVO GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=34&mjesto=51250&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr