SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 18. Petak, 26. travnja 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

17.

Temeljem članka 7. stavak 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 39/22) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 18. travnja 2024. donijelo je

ODLUKA

O IMENOVANJU ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se imena i protezanje pojedinih ulica i trgova u naselju Malinska i naselju Radići, te imena i protezanje ulice u naselju Milčetići i naselju Zidarići, na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

U naselju Malinska i naselju Radići na području Mjesnog odbora Malinska-Bogovići određuju se imena i protezanje sljedećih trgova i ulica:

• Trg hrvatskih branitelja, neimenovani trg u naselju Malinska nalazi se na dijelovima: k.č. 34, k.č. 3239/2 i k.č. 3239/6 sve u k.o. Bogovići, a između ulice Lina Bolmarčića s južne strane i ulice Obala sa sjeverne strane.

• Trg Ivana Klobučarića, neimenovani trg u naselju Malinska nalazi se na dijelovima k.č. 3359/1, k.č. 3357/3, k.č. 3357/2, k.č. 3239/16, k.č. 3239/2, k.č. 3239/11 i k.č. 3359/2 sve u k.o. Bogovići, a sa sjeverne strane iznad ulice Obala.

• Ulica Zorana Turčića, neimenovana ulica u naselju Malinska nalazi se na dijelovima k.č. 4022, k.č. 332/8, k.č. 3254/17, k.č. 326/3, k.č. 433/22, k.č. 433/27, k.č. 433/28, k.č. 433/38, k.č. 433/34, k.č. 437/6 i k.č. 437/10 sve u k.o. Bogovići, a proteže se između ulice Obala sa zapadne strane i ulice Put Haludova s istočne strane.

• Ulica Milana Nedića, neimenovana ulica u naselju Malinska nalazi se na dijelu k.č. 178/181 k.o. Bogovići, te spaja ulicu Dražine sa sjeverozapadne strane i ulicu Nikole Tesle sa jugoistočne strane.

• Adamovo (nominativ), Adamova (genitiv), Adamovu (lokativ), neimenovana ulica u naselju Radići nalazi se na k.č. 3250/3 k.o. Bogovići, te se proteže od ulice Branka Fučića sa sjeverne strane do k.č. 3260 k.o. Bogović s južne strane.

• Učiteljska ulica (nominativ), Učiteljske (genitiv), Učiteljskoj (lokativ) neimenovana ulica u naselju Malinska nalazi se na dijelovima k.č. 178/186, k.č. 178/71, k.č. 178/122, k.č. 178/54, k.č. 178/113, k.č. 178/55 i k.č. 178/114 sve u k.o. Bogovići, a proteže se od ulice Branka Župana s zapadne strane do ulice Nikole Tesle s istočne strane.

• Markat (nominativ), Markata (genitiv), Markatu (lokativ) neimenovana ulica u naselju Malinska, odvaja se dijelom od ulice Dražine, nalazi se na dijelovima k.č. 196, k.č. 178/6, k.č. 195/4, k.č. 195/3, k.č.195/2, k.č. 194/2, k.č. 194/3, k.č. 193/2 i dijelom k.č. 178/181, a sve u k.o. Bogovići, a proteže se od raskrižja ulica Jaz i Dražine do račvanja ulice Dražine.

• Ulica Kate Prendivoj, neimenovana ulica u naselju Bogovići nalazi se na k.č. 814/5, k.č. 813/8, k.č. 813/9, k.č. 817/7, k.č. 821/3 i k.č. 820/4 sve u k.o. Bogovići, a proteže se od ulice Stipkino sa zapadne strane do ulice Novo naselje s sjeveroistočne strane.

Članak 3.

U naselju Milčetići i naselju Zidarići na području Mjesnog odbora Milčetići-Turčići-Zidarići određuje se ime i protezanje sljedeće ulice:

• Varoš (nominativ), Varoša (genitiv), Varošu (lokativ), neimenovana nerazvrstana cesta u naselju Milčetići i naselju Zidarići, nalazi se na dijelovima k.č. 2578/5, k.č. 2578/3 i k.č. 2578/2 sve u k.o. Sv. Anton, a proteže se od raskrižja ulica Zidarići, Riječka i Milčetići sa sjeverozapada do ulice Kapela na jugozapadu

Članak 4.

Sastavni dio ove odluke je službena podloga iz registra prostornih jedinica na kojoj su prikazana imena ulica i trga prije donošenja odluke i imena ulica i trga kako se predlažu odlukom.

Službena podloga iz stavka 1. ovog članka nije predmet objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Državna geodetska uprava Područni ured za katastar Rijeka izvršiti će upis imena i protezanje ulica i trgova utvrđenih ovom Odlukom u Registar prostornih jedinica i odrediti odgovarajuće kućne brojeve.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 015-08/20-01/1

URBROJ: 2170-26-01-24-19

Malinska, 18. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2324&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr