SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 18. Petak, 26. travnja 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

16.

Na temelju članka 104. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), odredbe članka 8. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 6/23, 24/23) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 18. travnja 2024., donijelo je

PLAN

lokacija za rezervirana parkirališna mjesta

I.

Utvrđuju se lokacije za rezervirana parkirališna mjesta na javnim površinama, na području Općine Malinska–Dubašnica, kako slijedi:

*tablica se nalazi u prilogu*

** primjenjuje se Odluka o lokalnim porezima (razrez poreza na korištenje javne površine)

II.

Stupanjem na snagu ovog Plan lokacija za rezervirana parkirališna mjesta stavlja se van snage Plan lokacija za rezervirana parkirališna mjesta („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 15/23).

Važeća Odobrenja prema dosadašnjem Planu za rezervirana parkirališna mjesta ostaju na snazi do isteka.

III.

Ovaj Plan lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/24-04/2

URBROJ: 2170-26-01-24-4

Malinska, 18. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2324&mjesto=51511&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr